ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี ที่ได้ดูแลลูกค้าผู้ทรงเกียรติด้วยความซื่อสัตย์ จริงใจ พร้อมทีมงานที่มีความตั้งใจในการดูแลเอาใจใส่ทุกท่านอย่างดีที่สุดเพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ที่พิเศษสุด รับจัดกรุ๊ปส่วนตัว แบบเดี่ยว และหมู่คณะ กรุ๊ปท่องเที่ยว ดูงาน ประชุม สัมมนา ทั้งในและต่างประเทศ และจำหน่าย ตั๋วเครื่องบิน บริการยื่นวีซ่า ประกันการเดินทาง และบริการอื่นๆ

 

ข้อมูลบริษัทฯ

กรรมการผู้จัดการ นางอัญชนา ราชคีรี
ทุนจดทะเบียนบริษัท 2,500,000 บาท
ทะเบียนพาณิชย์ เลขที่ 0105551018732 ออกโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) เลขประจำตัวผู้เสียภาษีเลขที่ 3032953214 ออกโดยกรมสรรพากร
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว เลขที่ 11/05590 ออกโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

เป้าหมายของบริษัทฯ
ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าในด้านบริการต่างๆที่เต็มไปด้วยคุณภาพ เพื่อความสุข สนุกสนาน ประทับใจ และคุ้มค่าสำหรับวันหยุดพักผ่อนของท่าน

 

ตัวอย่างบริษัทฯต่างๆที่ให้โอกาสแก่บริษัท โนอาห์ แทรเวล จำกัด ได้รับใช้ในด้านบริการ

- คณะท่านองคมนตรีเกษม วัฒนชัย และผู้บริหารมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
- คณะท่านสมคิด จาตุศรีพิทักษ์
- ท่าน สุรชัย ดนัยตั้งตระกูล
- ท่านกรพจน์ อัศวินวิจิตร
- ท่านผู้ว่าเมืองภูเก็ต ท่านนิรันดร์ กัลยาณมิตรและครอบครัว
- ท่านสิมา โมรากุล รองปลัด กรมพัฒนาที่ดิน
- คณะ คุณกำธร ตติยกวี
- สถาบันพระปกเกล้า
- บริษัท ไทยนํ้าทิพย์ จำกัด
- บริษัท ที่นอน ดาร์ลิ่ง จำกัด
- บริษัท สมพล เบดดิ่ง จำกัด
- บริษัท ชัยทิพย์ จำกัด
- บริษัท หวั่งหลี จำกัด
- โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
- บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
- บริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด
- บริษัท สาธรเคมี จำกัด
- บริษัท วงษ์สยาม ก่อสร้าง
- บริษัท ทรีแพค อินโนเวชั่น จำกัด
- บริษัท โคชิน ไทยแลนด์ จำกัด
- ห้างหุ้นส่วน ทีพี ลัคกี้
- บริษัท วรกุลชัย แพ็จเกจซีล จำกัด (สำนักงาน ความปลอดภัย)
- บริษัท เมดเคอร์โฮม จำกัด
- บริษัท ยูโร ไอเสกิ โอเวอร์ซีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
- บริษัท ที เค เค ออโต้พาร์ท 2000 จำกัด
- ธนาคาร ทหารไทย จำกัด มหาชน (คณะ AS Team)
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน
- Apollo (Thailand) Co.,Ltd
- N.Y.S. Transport Co.,Ltd
- Prezentia Co.,Ltd
- CM Organizer Public Co.,Ltd
- The Eyes Co.,Ltd
- Bangkok Ceramic Co.,Ltd
- Thai Ceramic Co.,Ltd
- BB Snacks Co.,Ltd
- Burapacheep Co.,Ltd
- SAI Global Co.,Ltd
- RS Fresh Air Co.,Ltd
- Cheong Ming Enterprises (Thailand) Co.,Ltd
- Bank of America
- Lion (Thailand) Corporation Limited
- บริษัท ซันนี่เวิลด์ เคมีเคิล จำกัด
- บริษัท ล๊อกพลัสไมน์นิ่ง เซอร์วิช จำกัด
- บริษัท โอเรียนเทล เวสเทิร์น โปรโมชั่นส์
- บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน)
- กรมส่งเสริมการส่งออก Thailand Department Of Export
- สสว. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (นักธุรกิจ อาจารย์ และนักศึกษา)
- คณะเก็บผลไม้ Stockholm
- มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
- มหาวิทยาลัยศิลปากร
- บริษัท อินเทอร์เน็ท ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
- บจก. วัน ทู วัน คอนแทคส์ (ในเครือสามารถคอร์ฯ)
- บริษัท Concept International Design
- บริษัท ธโนดม เทรดดิ้ง จำกัด
- บริษัท ทรงชัย เอนจิเนียริ่ง จำกัด
- สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
- กองทัพบกไทย
- บริษัท โรเธนเบิร์ก จำกัด
- บริษัท บางกอกเซรามิค จำกัด
Visitors: 284,219